RUSENG

2017 | 17 year | group exhibition | Novosibirsk |

2017 | 17 year | group exhibition | Novosibirsk |
place: Cultural Center СС-19. Photo from the opening of the exhibition.
List of participants:
Elena Bertollo, Sergey Grebennikov, Sergey Mosienko, Mikhail Parshikov, Vladimir Avdeev, Tamara Gritsyuk, Mikhail Kazakovtsev, Vladimir Stepanov, Alena Zalutskaya, Alexander Bortnik, Sergey Bespamyatnykh, Elena Benda and Aurora Zhukovskaya.